θέλω grep για τα dead tree βιβλία..

Εργαλείο που μου λείπει ποιό πολύ όταν διαβάζω βιβλία σε dead tree format:

grep

(και όχι, το index δεν μετράει ακόμα και όταν έχουν)

Comments !

blogroll

social